"PAVADONIS"
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība
Reģ.Nr. 40003141590
Rīga, Viršu ielā 11-76 LV-1035
☏ +371 67570779 e-pasts: pavadonis.sekretare@inbox.lv

Kontakti

Kooperatīva paziņojumi

Jauns pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums ar grozījumiem,
kas aptiprināti 26.04.2023 kopsapulcē:
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums 26.04.23Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums

DzĪKS „Pavadonis” pārskata-vēlēšanu sapulces
2023.gada 26.aprīlī lēmumi:
Lemums 26.04.23Lēmumi 26.04.2023

1. DzĪKS „Pavadonis” valdes priekšsēdētāja, valdes un revīzijas
komisijas vēlēšanas.
2. Valdes lēmumu apstiprināšana.
3. Valdes atskaite par 2020.–2023.gg. paveikto darbu.
Sapulces dalībnieku reģistrācijas sākums plkst. 17.00
Pie reģistrācijas lūdzam uzrādīt:
- personas apliecinošu dokumentu.
kopsapulce 26.04.23Kopsapulce-1 26.04.23 kopsapulce 26.04.23Kopsapulce-2 kopsapulce 26.04.23Kopsapulce-3

Atskaites:
1. VALDES ATSKAITE PAR PAVEIKTO PĀRSKATA PERIODĀ (2020 – 2022.g.) Dok_14.04_1_1
2. DzīKS "Pavadonis" finanšu-saimnieciskās darbības rezultāti Dok_14.04_1_2
Sapulces dokumenti:
1. Bilance 2022.g Dok_14.04_1
2. Neatkarīgā auditora A.Kaņepas ziņojums Dok_14.04_2
3. Revīzijas komisijas atzinums par 2022.g Dok_14.04_3
4. Budžeta izpilde 2022.g Dok_14.04_4
5. Budzeta proekts 2023.g Dok_14.04_5
6. Grozijumi apsaimniekošanas līgumā 07.03.2023 Dok_14.04_6
7. Nolikums par rezerves fondu Dok_14.04_7
8. Valdes lēmumi (izraksts ar pielikumiem) Dok_14.04_8


Cienījamie dzīvokļu īpašnieki, DzĪKS “Pavadonis” māju D.Brantkalna ielā:
2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 un 19 iedzīvotāji, vēršam Jūsu uzmanību uz to,
ka ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 25.01.2023. lēmumu
Nr. DA-23-2166-nd tika veikta Jūsu dzīvesvietas adreses maiņa:
Lēmums RDRīgas domes lēmums Brantkalna ielainformācija no DzĪKS


Kooperatīvās sabiedrības DzĪKS “Pavadonis” 2023.gada budžeta projekts
Lēmums 22.12.22Lēmums Budžeta projekts 22.12.22Budžeta projekts 22.12.22
Pazinojums 17.11Pazinojums 17.11 AnketaAnketa
Par budžetuPar budžetu Budžeta projekts 2023Budžeta projekts


Par gatavošanos 2022.g./2023.g. apkures sezonai

- Cienījamie kooperatīva biedri un dzīvokļu īpašnieki!
DzĪKS “Pavadonis” valde 12.07.2022 sēdē izskatīja jautājumu
par siltuma automatizētās uzskaites sistēmas uzstādīšanu.
Izraksts no valdes sēdes protokola Nr.7 pievienots.
SarakstsLēmums IzrakstsIzraksts