"PAVADONIS"
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība
Reģ.Nr. 40003141590
Rīga, Viršu ielā 11-76 LV-1035
Tālr. +371 67570779 e-pasts: pavadonis.sekretare@inbox.lv

__________________________________________________________________________________

Paziņojums
Cienījamie DzĪKS “Pavadonis” biedri!

Paziņojums Par izmaiņām 2021.gada 27.maija biedru kopsapulces darba kārtībā
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Pavadonis”, reģistrācijas Nr. 40003141590, valde paziņo, ka 2021.gada 27,maija biedru kopsapulce notiks ar sekojošu darba kārtību:
Darba kārtība:
1. DzĪKS „Pavadonis” 2020.gada pārskata apstiprināšana.
2. DzĪKS “Pavadonis” 2021.gada budžeta pieņemšana.
3. 2021.gada 15.aprīļa valdes lēmumu apstiprināšana:
3.1. Sabiedrības 2020.gada peļņas EUR 174646 apmērā izlietošana:
- EUR 25000 novirzīt Sabiedrības uzkrājumu fondā.
- EUR 149646 sadalīt starp kooperatīvās sabiedrības dzīvojamajām mājām proporcionāli māju kopējai platībai (kv.m) un novirzīt māju remontdarbiem.
3.2. Dzīvokļu ūdens skaitītāju verifikācijas termiņi.
3.3. Jaunu māju pieņemšana DzĪKS “Pavadonis” apsaimniekošanā.

Lūgums, kas piedalās biedru kopsapulcē ZOOM platformā 2021.gada 27.maijā, iepriekš atsūtīt uz e-pastu pavadonis.sekretare@inbox.lv savus jautājumus saistībā ar kopsapulces dienas kārtību, lai sapulce notiktu operatīvi un organizēti, un Jums būtu iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem.

Убедительная просьба, кто участвует в общем собрании членов кооператива 27 мая 2021 года онлайн на платформе ZOOM, присылайте заранее свои вопросы на э-почту pavadonis.sekretare@inbox.lv по повестке дня собрания, чтоб собрание прошло оперативно, организованно, и Вы смогли получить ответы на интересующие вопросы.
__________________________________________________________________________________

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Pavadonis”, reģistrācijas Nr. 40003141590, valde, pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 37. panta noteikumiem, paziņo, ka sabiedrības kārtējā biedru kopsapulce notiks 2021.gada 27.maijā no plkst. 16.00 līdz plkst.19.00, Viršu ielā 11-76, Rīgā, LV-1035, (valdes telpās), tiešsaistē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ar sīkāko informāciju var iepazīties pievienotājos dokumentos.

Kopsapulce 2021 Paziņojums Kopsapulce 2021 Kopsapulce 2021 Paziņojums Kopsapulce 2021 (RUS) __________________________________________________________________________________

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Pirmd. 14:00-19:00; Cet. 8:00-13:00
ūdens skaitītāju rādījumiem - e-pasts: pavadonis.skaititaji@inbox.lv

ūdens skaitītāju bezmaksas nomaiņa:
SIA „SPS-UNE”
Rīga, Jūrmalas gatvē 90-125, tālr. 67427709; 67418824

Liftu dienests: "Baltplūsma" tālr. 80000980
Durvju kodu remonts: "Meko un Ko" tālr. 29161716
Avārijas dienests: "Alpex" tālr. 67291610; 28657610

santehniķis Nikolajs Ponomarjovs - tālr. 25122558
D.Brantkalna 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19;
Ilūkstes 46, 48, 50, 52; A.Deglava 106/1, 106/2, 106/3

santehniķis Oļegs Pļuščikovs - tālr. 29243957
Viršu: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 17;
Mārcienas: 2, 8; Kalsnavas iela 2D, 2E; Purvciema: 24

santehniķis Viktors Bogdanovs-Jermolajevs - tālr. 27156229
Ilūkstes 32, 36, 38; Sesku 63, 65

elektriķis Anatolijs Stoļaruks - tālr. 26889999