"PAVADONIS"
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība
Reģ.Nr. 40003141590
Rīga, Viršu ielā 11-76 LV-1035
Tālr. +371 67570779 e-pasts: pavadonis.sekretare@inbox.lv

__________________________________________________________________________________

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Pirmd. 14:00-19:00; Cet. 8:00-13:00
ūdens skaitītāju rādījumiem - e-pasts: pavadonis.tehdala@inbox.lv

ūdens skaitītāju nomaiņa
SIA „SPS-UNE” (ūdens skaitītāji) – 67427709, 67418824

Liftu dienests: "Baltplūsma" tālr. 80000980
Durvju kodu remonts: "Meko un Ko" tālr. 29161716
Avārijas dienests: "Alpex" tālr. 67291610, 28657610

santehniķis Nikolajs Ponomarjovs - tālr. 25122558
D.Brantkalna 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19 Sesku 63, 65

santehniķis Oļegs Pļuščikovs - tālr. 29243957
Viršu: 3, 5, 7, 8, 9, 17 Mārcienas: 2,3,5,8 Purvciema: 24

santehniķis Viktors Kazmiruks - tālr. 29777451
Ilūkstes 32, 36, 38, 46,48, 50, 52 A.Deglava 106/1, 106/2, 106/3 Viršu 11

elektriķis Vladimirs Barinovs - tālr. 29543789

Valdes locekļi:
Alexander Shcherbakov (Aleksandrs Ščerbakovs)
Oļegs Sļiskis
Valerijs Kozlovs
Pāvels Kogans
Zinta Arista Zemzare
Tatjana Ronžina
Jadviga Maļinkovska

Revīzijas komisija:
Ella Sergejeva
Ludmila Deineka
Larisa Folkmane

Valsts policija - 110
Neatliekamās medicīnskās palīdzības dienests - 113
Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs - 112
Gāzes avārijas dienests - 114

Dzīvoklī deklarēto personu izmaiņu gadījumā, lūdzam sniegt
informāciju (izziņu) DzĪKS "Pavadonis".
Izziņu par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām var saņemt:
- klātienē vai pa pastu jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā
- elektroniski portālā www.latvija.lv
PMPL tālrunis informācijai: 8300